Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego.

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu prowadzonego przez sprzedawcę. Sklep internetowy prowadzony przez Alexandrakids.pl. Regulmin ten jest udostepniany na stronie internetowej sklepu w sposob ogólno dostępny.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sklep Wielobranżowy: Alexandrakids.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działności Gospodarczej, NIP: 788-147-87-73, REGON: 411183330

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupu za pomocą sklepu.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzajace bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Kupujacego oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umozliwiający utworzenie konta.

Produkt - dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży produktu - zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedwcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

II. Kontakt ze Sklepem

 

1. Sklep Wielobranżowy
Alexandrakids.pl
Drzymały 11
62-065 Grodzisk Wielkopolski

2. Adres email: kontakt@alexandrakids.pl

3. Numer telefonu tel. 606 500 420

4. Numer rachunku Bankowego Sprzedawcy: 

Bank NBS Rakoniewice
71908100062001000861050001

5. Klient może porozumieć się ze Sprzedwacą za pomocą adresu i numeru telefonu podanego w regulaminie.

 

III. Wymagania techniczne.

 

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny minimalnych wymagań technicznych:

urządzenie z dostępem do sieci Internet

oprogramowania umożliwiającego podgląd dokumentów i zdjęć

aktywne konto poczty elektronicznej

włączona obsługa plików cookies     

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą , niedozwolonym działaniem osób trzecich  lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastruktura techniczną Klienta. 

 

IV. Skladanie zamówień.

 

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)

2. Na końcową ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa sie cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym oplata za transport)

3. Aby założyć konto w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracji. 

4. Założenie konta w Sklepie jest darmowe.

5. Logowanie sie na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustawionych w Formularzu rejestracji. 

6. Klient ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąc konto.

 

V. Zasady składania zamówienia.

 

W celu złożenia zamówienia należy:

zalogować sie do sklepu

wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia i wstawić go do koszyka

kliknąć przycisk zamawiam i płacę oraz potwierdzic zamówienie

 

VI. Oferowane metody dostawy oraz płatności.

 

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
 2. odbiór osobisty pod adresem
  Sklep Wielobranżowy
  Alexandrakids.pl
  Drzymały 11
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
 3. Klient może skorzystać z dostępnych metod płatności: płatnosć przelewem na konto Sprzedawcy, płatności elektroniczne, płatnosc za pobraniem, płatność przy odbiorze osobistym

VII. Zawarcie Umowy sprzedaży.

 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złozeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w sklepie internetowym
 2. Po złożeniu zamowienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza  jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji.
 3. W przypadku płatności przez klienta droga elektroniczną lub przelewem tradycyjnym klient obowiazany jest do dokonania płatności w ciagu 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze Klient zobowiazany jest do płatności przy odbiorze przesyłki
 5. W przypadku płatności pobraniowej klient zobowiązany jest do dokonania płatnosci u kuriera
 6. Realizacja zamówienia następuje po opłaceniu pałotności w przypadku przelewu lub złozenia zamówienia w przypadku płatnosci za pobraniem lub odbioru osobistego i trwa od 5 do 10 dni roboczych.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Klient może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. W przypadku gdy produkt jest robiony pod indywidualne zamówienie i posiada cechy osobiste przypisane do  produktu ( np imię) nie przysługuje prawo zwrotu
 3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinfirmować Sklep o takiej chęci składając oświdczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient ponosi koszty zwrotu produktu do Sklepu.
 5. Klient zobowiazuje sie do zwrotu produktu w stanie niezmienionym.
 6. Zwarcany produkt  powinien  być zapakowany przez klienta w taki sposób aby produkt nie uległ zniszczeniu podczas transportu.
 7. Czas na zwrot towaru to 14 dni od dnia napisania oświadczenia o zwrocie towaru i poinformowania i chęci zwrotu sklepu.

IX. Dane osobowe w sklepie internetowym.

 

1. Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych klientów Sklepu Internetowego mogą być:

 • w przypadku Klienta który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu usługę kurierską
 • w przypadku klienta który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
 • Klient ma prawo do dostępu do swoich treści i ich poprawiania
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w jezyku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn : zmiana przepisów prawa , zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje klienta co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych e niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta,  ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Nowości